Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Ing. Tomáš Hlaváč

Webový vývojár

Výpočtové stredisko SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/ 3229 3116