Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc.

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/7922338
Fax: 055/7204139