Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

samostatný vedecký pracovník

Geografický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/57510189