Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.

vedecký tajomník

Biomedicínske centrum SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/ 59302440
Fax: 54774284