Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Pavol Bobík, PhD

vedúci oddelenia OKF

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/7204122