Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Gabriel Pristáš, PhD.

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/ 792 2303 kl. 2303