Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Zuzana Vargaeštoková, PhD

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/ 7922300, 7922310