Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Ing. Vladimír Pavlík

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/ 7922307, 7922312