Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc.

samostatný vedecký pracovník

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

 Osobná webstránka:  www.saske.sk/~tomori
E-mail:
Tel.: 055/7922340
Fax: 055/7204139