Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Doc. RNDr. Slavomír Gabáni, PhD.

samostatný vedecký pracovník

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

 Osobná webstránka:  ofnt.saske.sk
E-mail:
Tel.: 055/ 7922303, 7922302
Fax: 055/6336292