Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Ing. Zuzana Mitróová, PhD

samostatný vedecky pracovnik

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/7922261
Fax: 055/633 62 92