Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Ing. Vlasta Závišová, PhD.

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

 Osobná webstránka:  home.saske.sk/~zavisova/Site_2/__..html
E-mail:
Tel.: 055/7922258
Fax: 055/633 62 92