Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Jozef Marcin, PhD

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/ 7922276
Fax: 055/6336292