Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Ing. Pavel Diko, DrSc.

Vedúci Laboratória Materiálovej fyziky

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/7922272
Fax: 055/6336292