Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Ivan Škorvánek, CSc.

Vedúci LNAM

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/7922274
Fax: 055/6336292