Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

 Osobná webstránka:  ofnt.saske.sk/sav/staff/kacmarcik_sk.html
E-mail:
Tel.: 055/ 7922306, 7922310