Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Alena Juríková, CSc.

Zástupkyňa riaditeľa

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/7922209
Fax: 055/6336292