Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Pavol Farkašovský, DrSc.

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/7922228
Fax: 055/6336292