Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.

Vedúci atestačnej komisie

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/7922307
Fax: 055/6336292