Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Peter Skyba, DrSc.

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/7922303, 7922309
Fax: 055/ 6336292