Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc.

Riaditeľ

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

 Osobná webstránka:  nanofluid.saske.sk/
E-mail:
Tel.: +421 55 7922201
Fax: 055/6336292