Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Ing. Miroslav Glasa, PhD.

predseda vedeckej rady

Biomedicínske centrum SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/ 59302446
Fax: 02/ 54774284