Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/7204138
Fax: 055/7922336