Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.

vedúci vedecký pracovník

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/6224554