Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc.

vedúci ATLAS skupiny v ÚEF SAV Košice

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

 Osobná webstránka:  home.saske.sk/~bruncko/Welcome.php
E-mail:
Tel.: 055/ 7922217
Fax: 055/6336292