Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Ing. Štefan Gmuca, CSc.

Fyzikálny ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava 45
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: [59410] 532