Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.

zástupca vedeckého riaditeľa a vedúci Oddelenia rickettsiológie

Biomedicínske centrum SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Slovenská republika

 Osobná webstránka:  www.researcherid.com/rid/N-2160-2014
E-mail:
Tel.: 02/ 59302418
Fax: 02/ 54774284