Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Zuzana Sekeyová, PhD.

Zástupkyňa vedúceho Oddelenia Rickettsiológie VÚ SAV, Vedúca Laboratória diagnostiky a prevencie rickettsiových a chlamýdiových nákaz.

Biomedicínske centrum SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/ 59302433
Fax: 02/ 54774284