Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

riaditeľka BMC SAV

Biomedicínske centrum SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/ 59302.405
Fax: 02/5477 4284