Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.

Vedecký riaditeľ

Biomedicínske centrum SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/ 59302 404
Fax: 02/ 54774284