Informačná stránka zamestnanca SAV

MUDr. Riečanský Igor PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Dohoda o spolupráci medzi ÚNPF SAV a Ústavom základného psychologického výskumu a výskumných metód Fakulty psychológie Univerzity Viedeň
-
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor PhD.
Doba trvania: 1.4.2015 - 31.12.2017


Národné projekty

Ako synchronizácia formuje sociálne väzby: mechanizmy a neuronálne dráhy
How synchrony shapes human social bonding: mechanisms and neural pathways
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor PhD.
Doba trvania: 1.5.2015 - 30.4.2018
NOSCHIZ - Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie
Interaction of nitrergic, neurotrophic and endocrine signaling in the etiopathogenesis of schizophrenia
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019
* Oxid dusnatý a redoxný stav mozgu v experimentálnom neurovývinovom modeli schizofrénie
Nitric oxide and brain redox status in an experimental neurodevelopmental model of schizophrenia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vranková Stanislava PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Celkový počet projektov: 5

Poznámka:
* spoluriešiteľ