Informačná stránka zamestnanca SAV

MUDr. Riečanský Igor PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Ako synchronizácia formuje sociálne väzby: mechanizmy a neuronálne dráhy
How synchrony shapes human social bonding: mechanisms and neural pathways
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor PhD.
Doba trvania: 1.5.2015 - 30.4.2018
NOSCHIZ - Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie
Interaction of nitrergic, neurotrophic and endocrine signaling in the etiopathogenesis of schizophrenia
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019
Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018
* Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka
Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Jagla Fedor CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 4

Poznámka:
* spoluriešiteľ