Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Ing. Petra Hajdová

doktorand

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 0557922240