Podujatia

Uvedenie a diskusia publikácií Sociologického ústavu SAV

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 15.5.2017, videné 350-krát

Sociologický ústav SAV pozýva verejnosť na uvedenie publikácií z knižnej edície Analýzy a Idey a dve monografie z vlaňajšej produkcie SÚ SAV

v pondelok 22. mája 2017 o 14. 00 hod.  v miestnosti č. 94  (zasadačka Filozofického ústavu SAV) v budove spoločenských ústavov SAV na Klemensovej 19. 

Knižnú edíciu SÚ SAV Analýzy a Idey predstaví Silvia Miháliková, riaditeľka SÚ SAV.

Publikáciu Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968 predstavia jej editori Miroslav Tížik a Norbert Kmeť a ďalší spoluautori.

Publikáciu Škola nie je pre všetkých predstaví Jurina Rusnáková, riaditeľka Ústavu romologických štúdií UKF v Nitre.

(r)