Podujatia

Transdisciplinárne presahy literárnej vedy

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 26.4.2017, videné 415-krát

Ústav svetovej literatúry SAV pozýva na literárnovedné kolokvium organizované na počesť PhDr. Libuši Vajdovej, CSc.: Transdisciplinárne presahy literárnej vedy.

Kolokvium sa bude konať v stredu 3. mája 2017 o 10.00 hod.

v Ústaev svetovej literatúry SAV, Konventná 13,  Bratislava.

PROGRAM

10.00 – 13.00. • Prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.: Úvodné slovo

Rumunistika

•  PhDr. Libuše Valentová, CSc. : Libuša Vajdová – pluridisciplinárnost ve vědecké a tvůrčí praxi
•  Doc. PhDr. Jana Páleníková , CSc.: Slovenská rumunistika v kontexte slovensko-rumunských vzťahov
•  Mgr. et Mgr. Jarmila Horáková, Ph.D. : Mimoliterární vlivy na dílo Eugena Lovinesca

Umelecký preklad

•  Doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.: Preklad - skúšobný kameň vedeckého myslenia
•  Mgr. Eva Kenderessy, PhD.: Čo prekladá literárna vedkyňa (koreferát)

Diskusia

• Vystúpia bývalí a súčasní spolupracovníci L. Vajdovej,  prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. a ďalší

13.00 – 15.00 Recepcia

Kolokvium moderuje prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.