Podujatia

Ako sa pozerá literárna veda na afekt v umeleckom diele a ako zasahuje čitateľa?

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 28.3.2017, videné 455-krát

Ústav svetovej literatúry pozýva záujemcov na hosťovskú prednášku na tému: Jazyk tvarovaný excesem: performativnost a medialita afektu v moderním literárním textu.

Prednášateľom je Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci.

Prednáška sa uskutoční v stredu 5. apríla 2017 o 10:00 hod. v zasadačke Ústavu svetovej literatúry SAV, Konventná 13, Bratislava.

Róbert Gáfrik z Ústavu svetovej literatúry k prednáške hosťa predosiela:

V ostatných dvoch desaťročiach možno v humanitných vedách pozorovať paradigmatický „obrat k afektu“, ktorý poznamenal a vzájomne prepojil také odlišné disciplíny, akými sú sociológia, vizuálne štúdia či kultúrna antropológia. Literárna veda si však od témy afektivity ako zvyčajne udržuje skeptický odstup a odsúva ju do oblasti neanalyzovateľného zážitku či emocionálneho zasiahnutia čitateľa. Prednáška sa pokúsi túto metodologickú zdržanlivosť preklenúť otázkou, čo vlastne afekty s jazykom robia a ako v literárnom texte operujú. Najskôr prednášajúci načrtne najsilnejšie miesta a slabiny „obratu k afektu“ a potom predstaví niekoľko podnetných medziodborových impulzov k mysleniu performativity afektu v literatúre a umení; v tretej časti rozvinie tento prístup na niekoľkých textoch Edgara Allana Poea a na záver ponúkne hypotézu o aisthetickej povahe afektov, ktorá rozohráva v texte výraznú intermedialitu.

Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D. pôsobí ako výskumný pracovník na FF UP v Olomouci, zaoberá sa predovšetkým vzťahom vizuálneho umenia a modernej svetovej literatúry, teóriou literatúry a médií, témou afektivity, intermediálnou estetikou a populárnou hudbou. Vydal odborné knihy Fyziognomie psaní: V záhybech literárního ornamentu (2012) a Tváří v tvář beztvarosti: Afektivní a vizuální figury v moderní literatuře (2016). Okrem prekladu z oblastí francúzskej filozofie, estetiky, psychiatrie a filmovej histórie sa venuje aj prekladom filmov pre české festivaly.