Podujatia

Multimodálny diskurz: od rétoriky k mediatizácii vedy

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 28.2.2017, videné 442-krát

Ústav svetovej literatúry SAV pripravil medzinárodné kolokvium Multimodálny diskurz: od rétoriky k mediatizácii vedy​. Podujatie sa uskutoční dňa 2. marca 2017 od 10,00 hod. v Poľskom inštitúte SAV. 

Garantkou podujatia je Mrg. B. Suwara, PhD. Kolokvium charakterizuje takto:

Kolokvium bude zamerané na problematiku hybridizácie vedeckého  a umeleckého (audiovizuálneho) diskurzu. Táto hybridizácia sa pozvoľna etabluje v podobe multimodalného diskurzu.

Kontexty rétoriky vedy treba zrejme hľadať v perspektíve lingvistického obratu, typológie a rozmanitostí diškurzov, či kognitívnej jazykovedy. O mediatizácií vedy chceme uvažovať v kontexte široko chápanej hybridizácie textu a obrazu,  nástrojov vizualizácie obsahov informácií v nových médiách a Internete, či vizuálnych nástrojov pre metódy dolovania dát a participovania na týchto  všetkých javoch a na niektorých súčasných tendenciách  digitálneho umenia.   Čo v podstate  znamená podporovanie mulimodálného diskurzu s prihliadnutím na problematiku vedy v súčasnej spoločnosti.

Vítaní sú všetci záujemcovia o tému.