Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Plán vyslaní pracovníkov SAV do zahraničia na základe centrálnych dohôd SAV v r. 2018

Vložil(a): J. Barančík, 18.9.2017, videné 274-krát

Vážené kolegyne, kolegovia,

 

dovoľte, aby sme Vás informovali o možnosti pracovníkov ústavov SAV predkladať návrhy na vyslanie do zahraničia na rok 2018.

V prílohe sa nachádzajú „Podklady pre vypracovanie Plánu vyslaní pracovníkov SAV do zahraničia na základe centrálnych dohôd SAV v r. 2018“.

 

Termín na predkladanie návrhov na vyslanie je do 27.10.2017 na Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV.

 

Prosíme o informovanie pracovníkov Vášho ústavu o možnosti podávať návrhy

na vyslanie do zahraničia v rámci centrálnych dohôd SAV na rok 2018.

 

Venujte prosím zvýšenú pozornosť dôležitému upozorneniu č. 2 v „Liste riaditeľom“ v súvislosti so stanovením interných priorít ústavu pri výbere uchádzačov do vybraných krajín.

 

V prípade podrobnejších informácií pre vyslanie v r. 2018 kontaktujte prosím príslušneho pracovníka na odbore medzinárodnej spolupráve Úradu SAV ( viď príloha)j

 

Originálne materiály dostanete v priebehu  týždňa doporučenou zásielkou.

 

 

 

Ing. Ján Barančík, PhD.

vedúci 

Odbor medzinárodnej spolupráce

Úrad SAV

 

 

Príloha

SAV