Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Finančné pravidlá pre udelenie grantov SAV na medzinárodné výskumné projekty

Vložil(a): J. Barančík, 14.9.2017, videné 363-krát

 

Predsedníctvo SAV na svojom 3. zasadnutí dňa 7. septembra 2017 uznesením číslo 67 schválilo

 

Finančné pravidlá pre udelenie grantov SAV na medzinárodné výskumné projekty

 

 
Finančné pravidlá nadobúdajú úičinnosť dňom schválenia  v P SAV.
Týmto dňom strácajú platnosť finančné pravidlá shcválené uznesením P SAV č. 1153 zo dňa 8.12.2016

 

 

 

Finančné pravidlá sú prístupné pre všetkých pracovníkov SAV cez INTRANET

 

 

 

 

Príloha

SAV