Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Výzva na podávanie projektov SAV - BAV (Bulharsko) na roky 2018 - 2020

Vložil(a): J. Barančík, 27.7.2017, videné 493-krát

 

 

Otvorenie výzvy:   28. júl 2017

Ukončenie výzvy:  15. október 2017

 

Slovenská akadémia vied  po dohode s Bulharskou akadémiou vied vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov na vedeckú spoluprácu s Bulharskom v rámci medziakademickej dohody (MAD) medzi Slovenskou akadémiou vied a Bulharskou akadémiou vied ( BAV) pre roky 2018-2020.

Návrhy na nové projekty - starting date: 1.1. 2018

 

Všeobecné podmienky: 

- dĺžka trvania projektov je obmedzená na 3 roky
- projekty sa podávajú paralelne na obidvoch stranách v angličtine
- výskumný program musí byť koordinovaný s bulharskými partnermi
- formulár na podávanie projektov SAS - BAS je priložený v   anglickom jazyku
- začiatok poskytovania finančnej podpory pre obojstranne   (na slovenskej i bulharskej strane) schválený projekt je   od r. 2018

- Úspešné návrhy budú zaradené do prílohy Vykonávacieho protokolu k Dohode o   vedeckej spolupráci medzi Slovenskou akadémiou vied a  Bulharskou akadémiou vied na roky 2018-2020.

Podmienkou pre podanie návrhu projektu SAV – BAV  je konkrétny projekt (výskumná téma), na ktorom budú vedci z oboch krajín spolupracovať.

Návrh projektu ďalej musí obsahovať vedecký cieľ projektu (metódy výskumu, podmienkou je participácia  mladých výskumných pracovníkov PhD. a postdoktorandov , prínos projektu) z hľadiska rozvoja spolupráce v oblasti vedy a výskumu medzi SAV a BAV.

(preference will be given to project teams with majority of post-docs – within 10 years of PhD defense – and PhD students) 

Krytie nákladov: MAD

Štandardná mobilitná schéma:

vyslanie do zahraničia: ústav SAV  hradí náklady na cestu do a z krajiny, pobyt (ubytovanie, cestovné v rámci krajiny, stravné) hradí prijímajúca strana;

prijatie zo zahraničia: SAV hradí (refunduje ústavu) ubytovanie, cestovné v rámci SR, stravné podľa platných predpisov.


Návrhy projektov zasielať na adresu:

Úrad SAV
Odbor medzinárodnej spolupráce
Štefánikova 49
814 38 Bratislava

 

 

Ing. Ján Barančík, PhD.

vedúci 

Odbor medzinárodnej spolupráce

Príloha

BAV.jpg
Príloha

SAS.png