Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Pre-announcement - 4th HERA Joint Research Programme - “Public Spaces: Culture and Integration in Europe” (HERA JRP PS)

Vložil(a): J. Barančík, 6.7.2017, videné 242-krát

The Humanities in the European Research Area (HERA) Network is planning to implement a new Joint Research Programme under the theme “Public Spaces: Culture and Integration in Europe” (HERA JRP PS). This programme will be implemented and funded by 24 humanities funding organisations with the support of the European Union and is subject to the signature of the Grant Agreement with the European Commission for co-funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme.

 

Pre-announcement

 

4th HERA Joint Research Programme
“Public Spaces: Culture and Integration in Europe” (HERA JRP PS)

 

 

P SAV uznesením č. 1170 zo dňa  20.12.2016 schválilo nasledujúce podmienky účasti SAV v projekte HERA:

Podmienky účasti SAV v projekte:

Deklarovaná podpora max. 3 projektov s celkovým indikatívnym rozpočtom 360 000 €

(40 000 €/projekt/1 rok, pričom priama podpora projektu z rozpočtu SAV je 25 000 €,

 15 000 € predstavujú prostriedky z rozpočtu organizácie SAV.

 Doba riešenia projektu: 3 roky.

Finálne rozhodnutie o financovaní robí P SAV, ktoré  schvaľuje úspešné projekty odporúčané na financovanie Riadiacim výborom konzorcia HERA.

 

For more information please see the HERA webside:  http://heranet.info/  and/or contact:

 Mrs. Zuzana Panisova , NCP

 E-mail: panisova@up.upsav.sk

 Tel.: 02/57510245

 

Networkingový nástroj je spustený cez poľskú stránku: https://ncn.gov.pl/partners/hera/

 
 

 

Jan Barancik, PhD.

Coordinator for HERA 

Slovak Academy of Sciences

 

Príloha

HERA
Príloha

HORIZON 2020
Príloha

Slovak Academy of Sciences