Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Plán vyslaní pracovníkov SAV do zahraničia na základe centrálnych dohôd o medzinárodnej vedeckej spolupráci v roku 2017

Vložil(a): J. Barančík, 12.12.2016, videné 391-krát

Predsedníctvo SAV uznesením číslo 1154 na svojom  42. zasadnutí dňa 8.12.2016 schválilo Plán vyslaní pracovníkov SAV do zahraničia na základe centrálnych dohôd o medzinárodnej vedeckej spolupráci v roku 2017" na základe predchádzajúceho schvaľovacieho konania v príslušných oddeleniach vied SAV a  v Komisii SAV pre zahraničné styky (KZS) dňa 1.12.2016.

 

Výsledky výberového konania na zahraničné pracovné cesty v roku 2016  (Prístup cez INTRANET)

 

 

Ing. Ján Barančík, PhD.

vedúci odboru OMS