Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Joint Transnational Call 2016 - TRANSCAN -2

Vložil(a): J. Barančík, 2.12.2016, videné 401-krát

Konzorcium partnerov združených v programe „ERA-NET Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities - TRANSCAN - 2"

 

v y h l a s u j e

3. spoločnú výzvu na predkladanie návrhov projektov na tému

 

„Minimally and non-invasive methods for early detection and/or progression of cancer"

 

Na výzve sa zúčastňuje 23 financujúcich organizácií zo 16 krajín. Predsedníctvo uznesením č. 495 súhlasilo so zapojením SAV do  spoločnej výzvy (JTC 2016) a s podporou najviac dvoch projektov pre tímy z ústavov SAV, dobou riešenia max. 3 roky a  sumou do výšky 35. 000 € /projekt a rok riešenia.

Konzorcium projektu  musia tvoriť minimálne 3  a maximálne 7 partneri z najmenej 3 rôznych členských krajín ERA-NET TRANSCAN-2.  

 

Harmonogram  výzvy :

 

Publication of the JTC 2016:                                                                    2 December 2016
Opening of electronic submission system for pre-proposals:            2 December 2016
Deadline for electronic pre-proposals submission:                           13 February 2017
Deadline for electronic full proposals submission:                              7 June 2017
Communication of final evaluation result and funding decision:           October 2017
Start of funded research projects:                                                                 April 2018

 

 Podrobné informácie o výzve, ako aj príslušné dokumenty sú dostupné na internetovej stránke:

http://www.transcanfp7.eu/calls/third-joint-transnational-call-jtc-2016.html

 

 Bližšie informácie Vám poskytne manažér projektu Mgr. Martin Novák, PhD.

Kontakt: mail: mnovak@up.upsav.sk , tel. +421 2 57 51 01 79

 

 

Ing. Ján Barančík, PhD.

Koordinátor programu TRANSCAN-2 pre SAV

Príloha

transcan-2_2016ul.jpg