Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Pozvánka na konferenciu

Vložil(a): J. Barančík, 15.11.2016, videné 326-krát

Dvoľujeme si Vás veľmi srdečne pozvať na medzinárodnú konferenciu "Johan Huizinga and Central / East-Central Europe", ktorú organizuje Ústav svetovej literatúry SAV v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave a s Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva na Slovenku.

 

Konferencia sa uskutoční v dňoch 24. a 25. novembra 2016 v Goetheho inštitúte v Bratislave.