Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Conference on Social Sciences and Humanities , Bratislava (14. až 16. novembra 2016)

Vložil(a): J. Barančík, 1.11.2016, videné 316-krát

V novembri nás čakajú posledné tri veľké predsednícke konferencie. 14. až 16. novembra 2016

sa bude konať v Bratislave Conference on Social Sciences and Humanities. V rámci 9 plenárnych a 6 paralelných sekcií sa môžete tešiť na viac ako 30 rečníkov, ktorí budú diskutovať o postavení spoločenských a humanitných vied v Európe a spôsobe ako riešiť aktuálne spoločenské výzvy.

 

Súčasťou konferencie bude aj matchmaking pre oblasť Spoločenskej výzvy 6 - Európa v meniacom sa svete.

 

Viac informácií môžete nájsť na webovej stránke http://www.ssh2016.eu.