Aktuality

Etické problémy vo vede a technológiách

Vložil(a): S. Ščepán, 10.10.2017, videné 445-krát

Etické problémy vo vede a technológiách to je názov národnej konferencie, ktorú organizoval Slovenský výbor pre bioetiku SK pri UNESCO. Konferencia sa konala v utorok 10.októbra v Bratislave a ponúkla široký záber úvah a prednášok o problémoch určovania hraníc etiky a ich dodržiavania v kontexte progresívnych vedeckých výskumov a nových vedeckých poznatkov v rôznych oblastiach. 

Medzi prednášajúcimi boli aj špičkoví odborníci, ktorí pôsobili alebo pôsobia v SAV. Napríklad prof. Štefan Luby prezentoval pozoruhodné súvislosti v nanoetike. Zaoberal sa okrem iného fyzikálnou toxicitou a rizikami etického využívania nanočastíc, ktoré sú na pohľad neviditeľné. Členka Predsednístva SAV doc. Ľubica Lacinová sa venovala dialógu o životnom prostredí medzi vedcami a politikmi v kontexte poznania a hodnôt. Doc. Ľudevít Kádaši z Centra biovied SAV sa upriamil na štúdium ľudského genómu, na realizácie genetických testov a vybraných etických dilem pri využití ich výsledkov. Ing. Ivana Budinská, PhD., z Ústavu informatiky SAV, rozoberala etické problémy v oblasti výpočtovej techniky a informačných technológií, pričom vytváranie a využívanie umelej inteligencie ako základnej zložky robotov nastoľuje v oblasti etiky mnohé nové otázky. Prof. Emil Višňovský upriamil pozornosť na filozofické aspekty témy - Hodnota ľudského života v ére info-techno-kultúry. 

Etické problémy vo vede a vyspelých technológiách sú neoddeliteľnou súčasťou rozvoja spoločnosti. Aj konferencia v Bratislave potvrdila, že mnohé aspekty výskumu a vedeckého progresu či už pri geneticky modifikovaných potravinách, v biomedicíne, v informačných technológiách alebo v spoločenských vedách vyžadujú nový prístup a hľadanie nových princípov morálky a etiky.  

Text a foto (spn)    

Príloha

Národná konferencia o etických problémoch vo vede poskytla priestor aj na členitú diskusiu.
Príloha

Prezentácia Ivany Budinskej sa zamerala na "morálne roboty" vo svete IT.
Príloha

Ľubica Lacinová hovorila o etických hodnotách vedeckých poznatkov v životnom prostredí.