Aktuality

Mladí vedci V4 prezentovali témy z oblasti biomedicíny

Vložil(a): S. Ščepán, 9.10.2017, videné 454-krát

Predstavitelia akadémií vied Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska sa koncom septembra stretli vo Varšave na pravidelnom fóre, ktoré každoročne organizuje vybraná krajina Vyšehradského regiónu. Možnosť vystúpiť pred predsedami akadémií majú každoročne aj mladí vedeckí pracovníci, ktorí prezentujú výsledky svojho výskumného projektu a následne odpovedajú na otázky odborníkov. Slovenskú akadémiu vied zastupoval na stretnutí vo Varšave 26 – 27. septembra MVDr. Mgr. Tomáš Smolek, PhD., z Neuroimunologického ústavu SAV. Venuje sa výskumu Alzheimerovej choroby.

 „Všetko speje k tomu, že sa raz Alzheimerova choroba bude dať liečiť. Snažíme sa odhaliť mechanizmus vzniku ochorenia, čo by otvorilo nové možnosti terapie. Odkedy bol popísaný prvý prípad Alzheimerovej choroby v roku 1906, nepoznáme účinnú terapiu. Väčšina z tých, ktoré existujú, sú schopné potláčať len príznaky ochorenia, ale nedokážu ochorenie zastaviť. Naďalej pokračuje štúdium mechanizmu ochorenia a hľadajú sa kľúčové zmeny bielkovín, ktoré sú zodpovedné za neurodegeneráciu,“ povedal Tomáš Smolek.

Tomáš Smolek je súčasťou výskumného tímu, ktorý sleduje proces šírenia tau patológie. Jeho mechanizmy sledujú vedci z Neuroimunologického ústavu v in vitro podmienkach ale aj na animálnych modeloch.

„Náš ústav patrí medzi vedúce pracoviská pôsobiace v oblasti výskumu tau proteínu. Sme presvedčení o tom, že je príčinou Alzheimerovej choroby, prípadne hrá kľúčovú úlohu v patogenéze ochorenia. Sme konkurencieschopní, o čom svedčia aj viaceré spolupráce so zahraničnými univerzitami, alebo s pracoviskami, ktoré sa venujú podobnej oblasti ako napr. MRC Cambridge. V súčasnosti pracujeme aj na vytvorení národného programu – Slovensko proti demencii, kde prinášame nové riešenia pre pacientov s demenciou,“ povedal Tomáš Smolek.

Českú akadémiu vied reprezentoval na Vyšehradskom fóre Dr. Jiří Schimer, ktorý skúma globálne ochorenie HIV. Maďarskú akadémiu vied zastupovala Dr. Éva Borbély, ktorá sa venuje chronickej bolesti a stresu. Poľská strana nominovala Dr. Alicju Koscielnu, ktorá sa venuje abnormalitám nervového systému.

„Biomedicína - téma prezentovaná na spoločnom fóre - je veľmi širokospektrálna. Jednotlivé prezentácie boli rôznorodo zamerané, lebo každý pracoval na inom poli. Napríklad kolega z Českej republiky sa venuje výskumu HIV. AIDS má globálny impakt rovnako ako Alzheimerova choroba, obe ochorenia majú veľký sociálny a ekonomický dopad na celú spoločnosť. Na druhej strane stres, ktorému sa venuje kolegyňa z Maďarskej akadémie vied, je súčasťou nášho každodenného života. Vybrané témy reflektovali aktuálne trendy v biomedicíne, avšak treba otvorene povedať, že spomedzi vybraných tém sa práve Alzheimerova choroba stala prioritou WHO pre najbližšie roky,“ dodal Tomáš Smolek.

Monika Hucáková

Príloha

MVDr. Mgr. Tomáš Smolek, PhD.
Príloha

Rokovanie akadémií krajín V4 vo Varšave.