Aktuality

Ocenená Hydrológia pôdy

Vložil(a): S. Ščepán, 7.10.2017, videné 348-krát

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil výročnú prémiu za rok 2016 v kategórii prírodné a technické vedy Ing. Viliamovi Novákovi, DrSc. a Ing. Hane Hlaváčikovej, PhD. z Ústavu hydrológie SAV za dielo: Hydrológia pôdy (vydavateľstvo VEDA, 2016).

Cieľom monografie je prispieť k pochopeniu a aplikácii existujúcich poznatkov o pohybe vody v pôde ako časti obehu vody v prírode. Poskytuje čo najzrozumiteľnejšie vysvetlenie a vyjadrenie transportných javov v pôde (pohybu hmoty a energie). Sú v nej zahrnuté aj najnovšie výsledky výskumu v oblasti hydrológie pôdy, problematika matematického modelovania a osobnosti hydropedologického výskumu. Na ilustráciu autori použili predovšetkým výsledky vlastného výskumu z územia Slovenska. Monografia vhodne dopĺňa informačnú databázu v danom vednom odbore.

(ac)

Príloha

Ilustračné foto.