Aktuality

Francúzsko podporí vedecké top projekty na Slovensku

Vložil(a): S. Ščepán, 5.10.2017, videné 878-krát

Nielen formálne proklamatívne, ale podnetne rozvíjajúce boli rozhovory predstaviteľov SAV na stretnutí s veľvyslancom Francúzska v Slovenskej republike, s jeho excelenciou Christophom Léonzim. Slovenskú akadémiu vied navštívil v stredu podvečer a nezaprel, že je fanúšikom vedy a výskumu. S predsedom SAV prof. Pavlom Šajgalíkom, ktorý mu v krátkosti predstavil štruktúru, legislatívne ukotvenie, financovanie a postavenie SAV v spoločnosti, sa zhodli na potrebe kreovania nových vedeckých programov s využívaním spájania expertov oboch krajín, ktorí sú na vrchole svojich síl.

Christophe Léonzi deklaroval, že francúzska strana je pripravená pômocť rozbehnúť top projekty SAV a spolupracovať na nich. Prof. Pavol Šajgalík upriamil pozornosť na vytváranie lepších podmienok pre mladých vedcov, ktorí pôsobia v zahraničí a váhajú s návratom na Slovensko a zvýraznil, že Slovensko má špičkových vedcov v oblasti výskumu nových materiálov. Z oboch strán zaznela nádej zintenzívnenia aplikovaného výskumu a užšej spolupráce s priemyselnou sférou, k čomu môže na Slovensku dopomôcť aj transformácia ústavov SAV, v kontexte nového zákona o VVI. Tesnejšej spolupráci vedeckých inštitúcií oboch krajín má napomôcť aj idea spoločného vedeckého workshopu s ambíciou otvoriť  nové priestory a rozšírenie vzájomnej spolupráce. (spn)

Foto: Vladimír Šimíček

Príloha

Veľvyslanec Francúzska Christophe Léonzi a predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.
Príloha

Na stretnutí sa zúčastnili aj ďalší členovia Predsedníctva SAV.
Príloha

SAV rozvíja zahraničnú spoluprácu aj s najvyspelejšími krajinami.