Aktuality

Inšpirujúce osobnosti SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 5.10.2017, videné 1225-krát

Možno v niektorých prípadoch zohrala svoju rolu aj náhoda, no vyústenie bolo rovnaké. Zamilovali sa a žijú s ňou celý život. S vedou v rôznych oblastiach a podobách, no zakaždým s plným nasadením a túžbou spoznávať... Vo štvrtok 5. októbra si v Bratislave mnohých úspešných vedcov uctila Slovenská akadémia vied na podujatí Osobnosti SAV...

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík a podpredsedovia SAV za všetky tri odeelenia – RNDr. Pavol Siman, PhD., prof. RNDR. Karol Marhold, DrSc. a RNDr. Miroslav Morocics, CSc. ocenili trinásť osobností SAV, ktoré už mali alebo majú v roku 2017 významné okrúhle životné jubileá. Poďakovali im za dlhoročný prínos pre vedu na Slovensku aj pre samotnú SAV, v ktorej mnohí dodnes aktívne pôsobia.

V príjemnej slávnostnej atmosfére si prítomní pripomínali životné, no najmä profesné dráhy a bohaté vedecké úspechy osobností SAV v rôznych vedných odboroch. Napokon, posúďte sami:

Prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc., Dr.h.c. (70) – mechanochémia

Mgr. Ľubomír Falťan, CSc. (70) – sociológia

PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc., (70) - história

RNDr. Kornélia Goliašová, CSc. (70) – botanika

PhDr. Katarína Jariabková, PhD. (70) – neuropsychológia 

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc. (70) – astronómia

PhDr. Viera Rosová, CSc. (70) - enviromentálna psychológia

PhDr. František Šebej, CSc. (70) – psychológia

Doc. Ing. Alexander Tesár, DrSc. (70) – stavebníctvo

Prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc., Dr. h. c. (75) – lingvistika

RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc. (75) – subjadrová fyzika

Ing. Blanka Maňkovská, DrSc. (75) – krajinná ekológia

PhDr. Vojtech Dangl, CSc., (80) –vojenské a politické dejiny

Za všetkých ocenených poďakovala PhDr. Viera Rosová, CSc. So štipkou nostalgických spomienok a s akcentom na výzvy, ktoré na SAV v rámci jej transformácie čakajú.

Ľudské poznanie je bohatstvom, ktoré nám nikto nevezme. Ocenené osobnosti sú v tomto smere bohaté vďaka svojej vôli, odriekaniu, no najmä vďaka svojej túžbe po poznaní. Je úžasné, ak inšpirujú svojich nasledovníkov... Aj o tom bolo slávnostné podujatie Osobnosti SAV 2017.

Stano Ščepán

Foto: Vladimír Šimíček

Príloha

Ocenené osobnosti SAV.,
Príloha

Predseda SAV prof. P. Šajgalík ďakuje najstaršiemu PhDr. Vojtechovi Danglovi, CSc.
Príloha

Príjemné popoludnie sa nieslo v srdečnej aj slávnostnej atmosfére.
Príloha

Ocenenie pre prof. Juraja Dolníka, DrSc.
Príloha

Za ocenených ďakovala PhDr. Viera Rosová, CSc.
Príloha

Osobnosti SAV sa stretli v sále Virologického ústavu SAV v Bratislave.