Aktuality

Noc výskumníkov pod Tatrami

Vložil(a): S. Ščepán, 4.10.2017, videné 426-krát

Na Európskej noci výskumníkov 2017 v OC MAX v Poprade sa prezentovalo 12 organizácií, z toho päť vedeckých pracovísk zo Slovenskej akadémie vied, dve z UPJŠ (Prírodovedecká a Lekárska fakulta) a po jednej z Univerzity Mateja Bela (pobočka Poprad), Katolíckej univerzity (pobočka Poprad), Technickej univerzity (pobočka Prešov), Výskumného ústavu chemických vlákien Svit a Výskumnej stanice a Múzea TANAPu v Tatranskej Lomnici.

Európska noc výskumníkov v Poprade sa začala ráno krátko po 9. hodine a skončila krátko pred 21. hodinou. Skromný odhad počtu účastníkov sa blíži k číslu tritisíc. Dopoludňajší program okrem prehliadok jednotlivých stánkov s bohatým množstvom propagačných materiálov a názornými ukážkami odbornej činnosti bol spestrený troma plenárnymi prednáškami vo veľkej sále CINEMAX, v ktorej sa doslova tlačilo do tristo poslucháčov počas každej prednášky, prevažne žiakov stredných a odborných škôl z Popradu, Svitu, Kežmarku, Markušoviec, Spišskej Starej Vsi, ale aj z druhej strany Tatier zo Zuberca. Prednášky boli venované zmene klímy (P. Nejedlík, SAV), kliešťom ako parazitom (B. Peťko, SAV) a nenasýteným mastným kyselinám a rastlinným olejom v ľudskej strave (Z. Hertélyová, UPJŠ).

Kratšie prednášky pokračovali aj popoludní po úvodných príhovoroch. Štefana Bieľaka, podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja a  Igora Wzoša, prvého viceprimátora mesta Poprad, ktoré bolo spoluorganizátorom ENV 2017. V záverečnom príhovore spoluorganizátor ENV 2017 Vojtech Rušin poďakoval za účasť hosťom, návštevníkom, spoluorganizátorom podujatia, no najmä prezentujúcim, ktorí trpezlivo a neúnavne odpovedali na všetky zvedavé otázky návštevníkov, predvádzali zaujímavé pokusy či výsledky svojej práce a pre popularizáciu vedy venovali aj svoj voľný čas.  Akciu vtipne moderoval Marian Galajda (MÚ Poprad), ktorý každému rečníkovi v závere položil otázku, aký vynález v dejinách ľudstva považuje za najzaujímavejší.

Po príchode sa krátko prihovoril ku všetkým prítomným aj prezident SR Andrej Kiska. Úsmevne poznamenal, že študovať sa vždy oplatí, lebo aj elektroinžinier sa môže stať prezidentom.  Navštívil jednotlivé stánky a živý dialóg viedol aj s dvoma študentmi Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove Samuelom Smoterom a Miriam Feretovou, ktorí na medzinárodných konferenciách v USA a v Číne získali významné ocenenia za svoj projekt o potenciálnom využití prírodných éterických olejov z viacerých rastlín v prevencii pred kliešťami, napr. zázvoru, rozmarínu, feniklu, anízu, myrty a iných. Podvečerný program odborných a popularizačných  prednášok sa končil až pred 19. hodinou, keďže na každého prednášajúceho sa „zosypali“ otázky poslucháčov.

Prezentácie jednotlivých stánkov SAV boli nasledovné:

Astronomický ústav SAV informoval návštevníkov o súčasnom stave výskumu vesmírnych objektov, zvedavci si vyskúšali prácu s ďalekohľadom, videli ako vzniká a vyzerá spektrum a ako svetlo putuje rôznymi šošovkami a pod.

Ústav experimentálnej fyziky SAV predviedol online meranie kozmického žiarenia.

Ústav vied o Zemi SAV vysvetľoval, prečo vietor nevidíme a ukázal jednoducho, ako rýchlosť a tlak vetra pôsobí na rôzne veci.

Hydrologický ústav SAV vedeckými pokusmi a prístrojmi a súťažami demonštroval kolobeh vody v horách.

Parazitologický ústav SAV s partnermi z UPJŠ v Košiciach, textilky Fibrochem, a. s. Svit a Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove predstavili prototyp polypropylénového vlákna s protikliešťovou úpravou pre výrobu tkaných alebo pletených tzv. funkčných odevov alebo odevných doplnkov odpudzujúcich kliešte. Mladí vedci z Prešova prispeli štúdiou o možnom využití rastlinných éterických olejov v prevencii pred kliešťami.

Braňo Peťko, Marek Husárik a Vojto Rušin

Foto: Marek Husárik

Príloha

RNDr. Ladislav Holko, PhD. z Experimentálnej hydrologickej základne Ústavu hydrológie SAV v L. Mikuláši v rozhovore s prezidentom SR.
Príloha

Europska noc výskumníkov v Poprade
Príloha

Zaplnená kinosála pri každej prednáške.
Príloha

Od rána do večera bol o Noc výskumníkov značný záujem.